Skalerbar recirkulering af tekstil

Dette projektforlag kommer fra Tekstilrevolutionen. Er du interesseret i at arbejde med projektet kontakt os på info@actory,dk.

Hvad går forslaget ud på?

Der skal afsøges skalerbare metoder til at genanvende og recirkulere tekstil. Udfordringen ligger i, at vi i Danmark er på vej hen imod kildesorterede tekstiler (som vi kender dem med organisk affald, glas og metal), men der mangler aftagere og muligheder for at genanvende de tekstiler, der kommer til at blive indsamlet. Så hvordan kan man genanvende tekstil til nye produkter i større skala?

Hvad er motivationen for dette forslag

Her er der mulighed for at arbejde kreativt, finde nye løsninger og måske udvikle et produkt eller koncept ud af genanvendt tekstil eller undersøge eksisterende løsninger og arbejde med hvordan de kan skaleres. Samtidig er der her plads til at tænke store tanker om en løsning, der ikke kun fungerer hjemme hos en selv, men som på sigt måske kan fungere for en virksomhed.

Hvilken relation har forslaget til bæredygtighedsudfordringer

Ved at mindske behovet for nyproduceret tekstil, kan man afhjælpe udfordringer med ferskvandsforbrug og kemikalieforurening i de tekstilproducerende lande. Samtidig kan det være med til at mindske ressourcetrækket.

Er forslaget tiltænkt et samarbejde med en tredjepart?

Forslaget er stillet af Tekstilrevolutionen og der ligger et muligt samarbejde her.

Inspirationsmateriale

Denne Ted-Talk viser nogle af udfordringerne, og kommer selv med mulige tiltag der kan bidrage til løsningen: 3 creative ways ti fix fashion’s waste problem

Tekstilrevolutionens hjemmeside https://www.tekstilrevolutionen.dk/

actory sustainable action in progress step one