Sustainability at KU Festival

Universitetsparken Universitetspraken 2, København

Programme on Facebook here. Og på KU Festivals side her.

Open Innovation CIRCULARITY

Several locations

Open Innovation CIRCULARITY - Rethink sustainable challenges into actionable solutions [...]