Nye forretningsmodeller inden for tøj og tekstil i Danmark

Dette projektforlag kommer fra Tekstilrevolutionen. Er du interesseret i at arbejde med projektet kontakt os på info@actory,dk.

Hvad går forslaget ud på?

Med en europæisk overgang imod en mere cirkulær økonomi er der behov for nye forretningsmodeller inden for tekstilbranchen. Kan vi forbruge tøj på nye måder, eller producere tøj ud fra andre materialer? Der findes allerede modeller for leje, leasing samt tøjbyttesystemer. De har ikke taget rigtig fat i Danmark endnu. Disse forretningsmodeller ville være en kæmpe gevinst for planeten, fordi det ville spare produktionen af store mængder af tøj.
Hvad er motivationen for dette forslag

Her er der mulighed for at arbejde med forretningsmodeller, forretningspraksis og menneskers forhold til tøj, og hvordan vi udbreder internationale koncepter i en dansk praksis – eller udbreder eksisterende danske modeller. Der kan her undersøges, hvad der skal til for at danskere vælger mere bæredygtige forretningsmodeller inden for tekstilindustrien og hvad vi kan gøre for i højere grad at øge brugen af de nye forretningsmodeller.

Hvilken relation har forslaget til bæredygtighedsudfordringer

Forslaget relaterer sig blandt andet til ressource træk, kemikalieforurening og ferskvandsforbrug, da en mindre ny produktion af tekstiler vil kunne have positiv indvirkning på disse områder. Derudover ville der også være en relation til klimaforandringerne, da meget tekstil importeres fra Asien, og en mindre mængde importeret tekstil giver mindre transport.
Er forslaget tiltænkt et samarbejde med en tredjepart? (evt. virksomhed eller organisation) Ja, Tekstilrevolutionen (se evt. https://www.tekstilrevolutionen.dk/)

Forslaget er tiltænkt et samarbejde med en Tekstilrevolutionen

Inspirationsmateriale

Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide om ‘Grøn omstilling”

Tekstilrevolutionens hjemmeside https://www.tekstilrevolutionen.dk/

actory sustainable action in progress step one