Klima Onsdag – bæredygtig kantine

Klima Onsdag er et af flere eksempler på en grøn idé, der startede hos en gruppe studerende, som derefter fik hjælp af Studenterhuset til at føre idéen ud i livet.

Klima Onsdag blev til, da en gruppe studerende i efteråret 2018 satte sig et mål om at indføre en kødfri dag om ugen på Københavns Universitet. Inspirationen kom fra det mere etablerede koncept Meatless Monday, som er et globalt initiativ under flere navne. Du kan læse mere om konceptet fx her.

Efter et semester med idéudvikling og tilpasning til lokale steder fik gruppen HUMrådet på Københavns Universitets Humanistiske Fakultet på Søndre Campus til at implementere en kødfri dag i deres kantine.

Konceptet er i foråret 2019 blevet lanceret på hele Søndre Campus som ‘Klima Onsdag’. Til Klima Onsdag er hverken kød eller fisk til at finde på hele Søndre Campus. Grundet praktikaliteter var det ikke muligt at lægge den kødfri dag om mandagen, og det blev onsdag i stedet, men konceptet er det samme.

Klima Onsdag er et lille bidrag til Københavns Universitets arbejde med målrettet at reducere universitetets klimaaftryk, der blev igangsat i 2006. Læs mere om universitetets resultater her.

actory sustainable action in progress step one