Forlængelse af tekstilers levetid & forlænget brug af tøj

Dette projektforlag kommer fra Tekstilrevolutionen. Er du interesseret i at arbejde med projektet kontakt os på info@actory,dk.

Hvad går forslaget ud på?

Der er brug for at flere bruger deres tøj i længere tid. Enten ved at få flere til, at reparere deres tøj eller ved at arbejde med forbrugsadfæren omkring tøj. da dette kan være med til at minimere behovet for nyproducerede produkter. Det er især interessant at arbejde med unge som en målgruppe, da ændringer i deres adfærd vil kunne skabe en længerevarende effekt.

Forslaget indeholder to vinkler
1) Konkret forlængelse af tøjets levetid via reparation og ændret behandling af tøjet.
2) Arbejde med holdningsændring: Hvordan får vi folk til at bruge det tøj de køber mange gange og ikke smide nyt tøj ud.
I vil kunne kombinere de to vinkler eller arbejde med en af dem.

Hvad er motivationen for dette forslag

Du har mulighed for at arbejde med tøj og tekstiler i et praksis- og hverdagsperspektiv, og undersøge hvordan den enkelte på en attraktiv måde kan forlænge anvendelsen af tøj og tekstiler. Samtidig kan du arbejde med folks bruger- og købsadfærd. Der er dermed mulighed for mange forskellige løsningsforslag og plads til kreativitet.

Hvilken relation har forslaget til bæredygtighedsudfordringer

Forslaget arbejder med udfordringer som ressourcetræk, ferskvandsforbrug, kemikalieforurening.

Forslaget er tiltænkt et samarbejde med en Tekstilrevolutionen

Tekstilrevolutionens hjemmeside https://www.tekstilrevolutionen.dk/

actory sustainable action in progress step one