Recycling af ølproduktionens bi-produkter

Hvis du er interesseret i at arbejde med denne udfordring bedes du kontakte os på info@actory.dk.

Hvad handler emnet om?

En bæredygtig løsning til anvendelse af mikrobryggeries brugte korn
Brygning af øl kræver nogle ressourcer, der muligvis ikke bruges længere bagefter (f.eks. Til oprettelse af 60 liter øl bruges ca. 15 kg malt, som bliver smidt ud efter brug). Alle disse brugte korn vil kunne anvendes på forskellige måder. Foder til dyr, omdannet til mel til bagning af brød eller kompostering (endda biomasseovervejelser). Målet med dette projekt er at frembringe en bæredygtig løsning til denne udfordring.

Hvad er motivationen til emnet?

Du får muligheden for at have det sjovt, mens du prøver at løse et bæredygtigt spørgsmål vedrørende øl. Dette emne vil samle viden om kemi, ølfremstilling og procesoptimering, samtidig med at man opbygger viden om markedsestimering, projektplanlægning og oprettelse af forretningsplaner.

Hvordan relaterer forslaget sig til bæredygtighedsudfordringerne?

Mad bør ikke spildes. Der er mange måder at begrænse dette spild ved at inkorporere affaldet i et andet system til valorisering. Udfordringen er at skabe en mere bæredygtig adfærd i ølfremstillingsprocessen med hensyn til kornaffald.

Er forslaget beregnet til at involvere en tredjepart?

Denne udfordring er tænkt som et samarbejde med “Bicycle Brewery”. Dette giver dig mulighed for at få direkte indsigt og feedback fra dem.

Materiale, der kan bruges til inspiration

Bicycle Brewings homepage

Artikel: Sustainable Uses of Spent Grain

actory sustainable action in progress step one