Recycle In Denmark

Recycle In Denmark er et projekt der består af studerende, som informerer om affaldssortering i Danmark – til internationale.

Udgangspunktet for projektet var, at der på daværende tidspunkt ikke fandtes en engelsk version af de forskellige kommunale affaldssorteringsregler. Turismen til Danmark vokser konstant, og vi har hvert år tusindvis af internationale studerende, der kan finde det vanskeligt at affaldssortere i Danmark, fordi vejledningerne kun findes på dansk.

Gruppen har derfor lavet en hjemmeside: www.recycleindenmark.com/ hvor de i første omgang har oversat affaldssorteringsregler i København og andre studiebyer til engelsk.

Planen fremover er at oversætte reglerne til flere sprog og for flere kommuner.

For mere information om projektet besøg Recycle i Denmarks Facebookside.

actory sustainable action in progress step one