Madvaner hos studerende

Hvis du er interesseret i at arbejde med dette emne, bedes du kontakte os på info@actory.dk.

Hvad handler emnet om?

En mere klimavenlig madkultur på Københavns kollegier

Gennem fokus på klimavenlig madkultur kan man formidle viden om madens forskellige klimapåvirkninger og præsentere de studerende for en klimavenlig praksis i køkkenet. Dette kan gøres ved at planlægge begivenheder på eget kollegie eller aftale at besøge nogle kollegier. Begivenheden kan f.eks. have karakter af en informativ fællesmiddag eller som ren præsentation.

Hvad er motivationen til forslaget?
Ved at arbejde med dette område har du mulighed for at få indsigt i madens klimapåvirkning, jordforbrug og transportens indvirkning på drivhusgasemissioner. Samtidig får du øvelse i begivenhedsplanlægning, indsamling af viden og formidling.

Hvordan relaterer forslaget sig til bæredygtighedsudfordringerne?
Det er indlysende at relatere projektet til drivhusgasemissioner og landbrugs- og transportsektorens bidrag, og hvordan forskellige valg har forskellige resultater. Forslaget er imidlertid meget fleksibelt, og fokus kan muligvis også omfatte andre fokusområder.

Materiale til inspiration

Unilever Food Solutions har en  CO2-beregner for måltider – find den her. .

Concito har en rapport om Klimavenlige madvaner – find den her. .

En ny database om madvarers CO2 udledning – Den store Klimadatabase.

actory sustainable action in progress step one