Mange tak for jeres input!

Campus as a Living Lab er blevet modtaget med stor entusiasme. Mange tak til alle, som har vist interesse i projektet og engageret sig ved at dele idéer, udfordringer og problematikker med os. Vi har modtaget 382 input, som vi er meget taknemlige for.

KU er allerede i fuld gang med at arbejde på at løse mange af de nævnte problematikker, såsom transport, affaldssortering, grønnere IT, mm. de idéer som er af meget konkrete, vil derfor blive overleveret direkte til de arbejdsgrupper på KU som arbejder med problemstillingerne, for at give dem inspiration til deres videre arbejde.

Vi har nu lavet en liste over de idéer, som vi ser mest potentiale i. Skal du til at skrive bachelorprojekt, speciale, eller en anden skriftlig opgave – kan du måske finde inspiration blandt de indsamlede idéer. Har du brug for sparring er vi til rådighed.

Vær med til at implementere idéerne

Vi har nu udvalgt 2 områder med 4 delprojekter, som du kan få mulighed for at arbejde på i samarbejde med relevante samarbejdspartnere på KU.

Vi forventer, at du skal kunne bruge noget tid på møder og undersøgelser i løbet af efterårssemesteret. Du vil arbejde i en mindre gruppe på 3-6 studerende og vi vil stille et lokale til rådighed på Studenterhuset, som I kan benytte jer af. Vi vil afholde møder med jer hver anden uge, enten fysisk eller online, hvor I kan modtage sparring og få hjælp til at komme videre med jeres projekt.

Har du lyst til at være med? Send os din ansøgning snarest muligt via linket herunder. Vi opstarter grupperne når vi har modtaget et tilstrækkeligt antal ansøgninger.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til os på info@actory.dk.

De udvalgte områder er:

.

Genbrug af KU’s ejendele såsom møbler, elektronik, mm.

KU udskifter jævnligt deres møbler, div elektronik, som endnu ikke helt har udtjent deres levetid eller der kan være blevet indkøbt en for stor mængde varer, som ikke kan bruges i den enhed, hvor de er indkøbt og derfor bliver kasseret. KU er et stort sted spredt over hele København, og det kan derfor være svært at finde ud af, om de ting der ikke kan bruges på et campus, måske kan bruges på et andet. Vi skal på KU blive bedre til at dele og genbruge ressourcer på tværs. Vi har brug for din hjælp til at skabe basis for en online platform, eller et fysisk sted, hvor KU vil have mulighed for at formidle deres ting videre. Projektet vil både handle om at afdække behov og barriere hos brugerne samt komme med løsninger på praktiske udfordringer som aftalehåndtering, formidling mv.

Udlån af KU’s ejendele såsom genbrugskrus, højtalere, spil, maskiner mm.

KU ejer mange genstande, som bruges sjældent, fx i forbindelse med større arrangementer. Det kan være genanvendelige krus, møbler, spil, eller festudstyr såsom lamper, højtalere, barer, telte, mm. Det kan også være maskiner, som bruges til renovering og vedligehold. Vi skal finde en løsning på, hvordan ansatte på KU let kan blive opmærksomme på, hvad der findes rundt omkring på campus og låne og udlåne ting på tværs. Vær med når vi udarbejder et forslag til, hvordan dette kan lade sig gøre i praksis. Projektet vil som det ovenstående handle om at afdække behov og barriere hos brugerne samt komme med løsninger på praktiske udfordringer som aftalehåndtering, formidling mv.

Bæredygtige events: Guide

Vi skal gøre det let for både ansatte og studerende at træffe bæredygtige valg, når de planlægger events, fredagsbarer, konferencer og møder både i forhold til forplejning, emballage og service. De bæredygtige alternativer kan fx være plantebaseret forplejning, genanvendelig eller bionedbrydelig service og pynt, udlånt elektronisk udstyr, mm. Vil du hjælpe med at lave lokale guides på KU, som skaber konkret bæredygtig impact? En del af projektet kan omhandle at udvikle en KU baseret grøn event markering, hvor enheder som har særligt fokus på bæredygtige events og møder får en særlig mærkning.

Bæredygtige events: Hvordan bliver alle KU’s kantiner bæredygtige?

KU’s kantiner står for den primære forplejning til events og møder, derfor er det relevant at arbejde med hvilken slags mad kantinerne på KU skal tilbyde i fremtiden, og hvilke krav skal vi stille til KU’s leverandører? Vær med til at udarbejde grundlaget for, hvilke bæredygtige elementer, vi ønsker, der skal være i den fremtidige kantineudbud og måltidspolitik på Københavns Universitet.

Alle studerende er velkomne uanset studieretning

Vi ser alle studieretninger, som værende lige relevante til disse projekter.

Vi skal bl.a. bruge:

  • Personer, som kan lave en prototype af en digital platform (som måske læser Kommunikation & IT, eller Datalogi, eller lignende)
  • Personer, som kan lave udkast til hvordan disse nye initiativer skal markedsføres og kommunikeres ud (som måske læser Informationsstudier, Film & Medievidenskab, Dansk, Retorik, eller lignende)
  • Personer, som kan udføre feltarbejde og forstå menneskelig adfærd i sociale og kulturelle sammenhænge (som måske læser Psykologi, Antropologi, Sociologi, Pædagogik eller lignende)
  • Personer, som kan sætte sig ind i den nuværende udbudpolitik, rettighedheder gældende udlån, samt andre juridiske udfordringer, som kan opstå undervejs i processen (som måske læser Jura, Statskundskab eller lignende)
  • Personer, som kan forstå, beregne og videreformidle, hvordan disse nye initiativer, samt deres mangel påvirker klimaet (som måske læser Naturressourcer, Biologi eller lignende)
  • Personer, som forstår og kan videreformidle indflydelsen af plantebaserede madalternativer (som måske læser Fødevarer og Enæring, Miljø og Fødevareøkonomi eller lignende)

Har du andre idéer til hvordan din viden kan bruges? Tøv ikke med at ansøge ved at skrive en mail til info@actory.dk