Vil du noget mere? Læs herunder om Actorys projektforløb

Tid til fordybelse, samarbejde og socialt fællesskab

Deltag i Actory Works, hvis du gerne vil bruge lidt mere tid, og komme i dybden med en bæredygtig problemstilling. Vi opstarter nye projektforløb hvert semester.

Actory Works er projektforløb, der kredser om skiftende, afgrænsede emner. Du behøver ikke have en idé til, hvad du vil lave, før du tilmelder dig. Vi har en række problemstillinger, der kan dykkes ned i, men man kan også vælge sin egen inden for rammerne

Næste projektforløb, forår 2022

Actory Works: Rethinking Waste

Vores planet er presset af overforbrug af ressourcer og store mængder affald. I projektforløbet vil vi finde konkrete løsninger, som kan enten minimere forbruget og dermed begrænse affald, eller i højere grad at se affald som en ressource, hvor vi arbejder på at genbruge affald på nye måder. Du kan arbejde indenfor et af de 5 områder:

 • Modeindustrien
 • Madaffald
 • Møbler
 • Plastik og/eller emballering
 • Vand

Ved den første workshop vil vi danne mindre, tværfaglige teams baseret på jeres specifikke interesse. I vil sammen udvælge et projekt I vil arbejde med de kommende 11 uger.

Der vil være workshops hver anden mandag kl. 17.30-20.30, som består af et fagligt inspirationsoplæg & arbejde i teamet. Undervejs vil I få forskellige redskaber og sparring, som hjælper jer på vej. Vi spiser også et (gratis) måltid mad sammen.

Workshops – sæt kryds i kalenderen:
7. marts
21. marts
4. april
19. april (obs tirsdag)
2. maj
20 maj (eftermiddag) hvor projekterne præsenteret på KU Forårsfestival.

Dette forløb gennemføres på engelsk. Ansøgningsfrist: 2. marts
Tilmelding via dette link: https://forms.gle/zj6mtX3ha5nynMVs8

Derudover vil der være et tilbud om for at mødes alle øvrige mandage i perioden i Actory’s projektlokaler i Studenterhuset, hvor forløbets projektledere vil være til rådighed med sparring og hjælp til at udvikle projekterne.

Det praktiske

Hvad forventer vi af dig?

Når du starter på Actory Works forpligter du dig til at være i projektet i hele perioden, du skal i udgangspunktet kunne deltage i de fleste workshops.

Du aftaler i din gruppe, hvor meget tid I har mulighed for at engagere jer – den forventede tid er mellem 2-4 timer om ugen i gennemsnit (inklusiv workshops) – I er altid velkommen til at bruge mere tid i projektet.

I Actory går vi meget op i det tværfaglige møde og forskellighed. ALLE er velkommen. Du behøves ingen specielle forudsætninger – kom som du er – og vi hjælper dig med at finde din plads hos os.

Deltagelse på Actory Works er på frivillig basis og der tildeles ikke ECTS-point.

Hvad får du ud af det?

Som deltager i Actory Works lærer man om bæredygtighed, samarbejde, tværfaglighed, innovation, partnerskaber, projektledelse m.m. I stedet for at arbejde på et overvejende teoretisk plan får du her mulighed for at afprøve din faglighed i praksis, og gøre en konkret, bæredygtig forskel her og nu.

 • Du udvider dit netværk både blandt studerende og virksomheder
 • Bruger dine faglige kompetencer i praksis
 • Får mulighed for at handle på bæredygtige problemstillinger, du møder i din hverdag
 • Bliver en del af et unikt fællesskab med studerende med lignende interesser
 • En masse gratis kaffe
 • Du får et deltagerbevis efter forløbet
 • Derudover har du og din gruppe mulighed for at bruge Actorys lokaler i Studenterhuset
Tilmelding Actory Works