Vil du noget mere? Læs herunder om Actorys projektforløb

Tid til fordybelse, samarbejde og socialt fællesskab

Hvis du gerne vil bruge lidt mere tid, og komme i dybden med en bæredygtig problemstilling, så er et Actory Works projektforløb det oplagte valg. Vi opstarter nye projektforløb ca. 4 gange om året, og har forløb både på dansk og engelsk.

Actory Works er projektforløb, der kredser om skiftende, afgrænsede emner. Du behøver ikke have en idé til, hvad du vil lave, før du tilmelder dig. Vi har en række problemstillinger, der kan dykkes ned i, men man kan også vælge sin egen inden for rammerne.

Næste projektforløb, efterår 2021

Actory Works: Making Campus Sustainable

Vil du også have en ‘grønnere’ campus? Nu har du muligheden for at gøre din campus mere bæredygtig! På næste Actory Works forløb arbejder vi med bæredygtighed på campus og du kan vælge imellem 4 underemner:

  • Biodiversitet
  • Affald og Genbrug
  • Transport
  • Bæredygtig Festival

Ved den første workshop vil vi danne mindre, tværfaglige teams baseret på jeres specifikke interesse. I vil sammen udvælge et projekt I vil arbejde med de kommende 10 uger.

Der vil være workshops hver anden onsdag kl. 17.00-20.00, som består af et fagligt inspirationsoplæg, hvorefter du vil arbejde med dit team om at udvikle jeres projekt sammen. Undervejs vil I få forskellige redskaber og sparring, som hjælper jer på vej.

Workshops – sæt kryds i kalenderen:
29. september
13. oktober
27. oktober
10. november
24. november
8. december

Dette forløb gennemføres på engelsk. Ansøgningsfrist: 27. september.
Tilmelding via dette link: https://forms.gle/X9AZoDrFLougYPRe9

Det praktiske

Hvad forventer vi af dig?

Når du starter på Actory Works forpligter du dig til at være i projektet i hele perioden.

Du aftaler i din gruppe, hvor meget tid I har mulighed for at engagere jer – den forventede tid er mellem 2-4 timer om ugen i gennemsnit – I er altid velkommen til at bruge mere tid i projektet.

I Actory går vi meget op i det tværfaglige møde og forskellighed. ALLE er velkommen. Du behøves ingen specielle forudsætninger – kom som du er – og vi hjælper dig med at finde din plads hos os.

Deltagelse på Actory Works er på frivillig basis og der tildeles ikke ECTS-point.

Hvad får du ud af det?

Som deltager i Actory Works lærer man om bæredygtighed, samarbejde, tværfaglighed, innovation, partnerskaber, projektledelse m.m. I stedet for at arbejde på et overvejende teoretisk plan får du her mulighed for at afprøve din faglighed i praksis, og gøre en konkret, bæredygtig forskel her og nu.

  • Du udvider dit netværk både blandt studerende og virksomheder
  • Bruger dine faglige kompetencer i praksis
  • Får mulighed for at handle på bæredygtige problemstillinger, du møder i din hverdag
  • Bliver en del af et unikt fællesskab med studerende med lignende interesser
  • En masse gratis kaffe
  • Derudover har du og din gruppe mulighed for at bruge Actorys kontorfaciliteter i Studenterhuset
Tilmelding Actory Works