Vil du noget mere? Læs herunder om Actorys Projektforløb

Tid til fordybelse, samarbejde og socialt fællesskab

Du har som studerende mulighed for at tilmelde dig et af Actorys projektforløb, hvis du gerne vil bruge lidt mere tid og komme i dybden med en bæredygtig problemstilling.

 

Hvad er et projektforløb

Du behøver ikke have en idé til, hvad du vil lave, før du tilmelder dig. Vi har en række problemstillinger, man kan dykke ned i, men man kan også vælge sin egen. Vi sammensætter projektgrupperne tværfagligt efter interesser.

Actory afholder relevante workshops en gang om måneden med forskellige emner f. eks. projektplanlægning, partnerskaber, innovation, idégenerering, testing, implementering mv.

Derudover har du og din gruppe mulighed for at bruge Actorys kontorfaciliteter i Studenterhuset, Købmagergade 52, så snart restriktionerne ophæves, og vi kan åbne igen. Ved fysisk fremmøde vil du også kunne møde ansatte og frivillige i Actory, som kan hjælpe dig videre i dit arbejde med projektet.

 

Hvad forventer vi af dig?

Når du starter på et projektforløb, forpligter du dig til at være i projektet i hele perioden – længden på semesterforløbene varierer af praktiske årsager lidt, men er på cirka 5 måneder.

Du aftaler i din gruppe, hvor meget tid I har mulighed for at engagere jer – den forventede tid er mellem 2-4 timer om ugen i gennemsnit – I er altid velkommen til at bruge mere tid i projektet.

I Actory går vi meget op i det tværfaglige møde og forskellighed. ALLE er velkommen. Du behøves ingen specielle forudsætninger – kom som du er – og vi hjælper dig med at finde din plads hos os.

 

Hvad får du ud af det?

Som deltager i projektforløb lærer man om tværfaglighed, samarbejde, innovation, bæredygtighed, partnerskaber, projektledelse m.m. I stedet for at arbejde på et overvejende teoretisk plan får du her mulighed for at afprøve din faglighed i praksis og gøre en konkret forskel her og nu.

  • Du udvider dit netværk både blandt studerende og virksomheder
  • Bruger dine faglige kompetencer i praksis
  • Gør en bæredygtig forskel
  • Får mulighed for at handle på bæredygtige problemstillinger, du møder i din hverdag
  • Bliver en del af et unikt fællesskab med studerende med lignende interesser
  • En masse gratis kaffe 😊

 

Praktiske oplysninger

Vi opstarter nye projektforløb ca. 4 gange om året, og vi har forløb både på dansk og engelsk. Se dem herunder.

Projektforløb dansk

Actorys første projektforløb på dansk er startet 17. marts. Læs mere om det danske projektforløb på linket herunder. Du får løbende nyt om projektforløbet på Actorys Facebook.

Projektforløb engelsk

Til april starter Actorys første projektforløb på engelsk. Af praktiske årsager er dette projektforløb lidt kortere end det danske og spænder over 7 uger, med 4 workshops. Dette ‘Innovation programme’ vil være fuldt online.

Projektforløb dansk
Projektforløb engelsk