Bæredygtige megaevents

Bæredygtige megaevents

Dette projektforlag stammer fra Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen. Er du interesseret i at arbejde med projektet kontakt os på info@actory,dk.

Om udfordringen
Københavns Kommune har en ambition om at sætte fokus på bæredygtighed ifm. afholdelse af megaevents (som dækker over alt fra Tour de France til Pride Parade).
Der mangler viden på området, og derfor er der behov for en analyse af, hvor megaevents sætter de største klimaaftryk. I tillæg til denne analyse søges løsninger,
der kan bidrage til at gøre flere megaevents mere bæredygtige.

Dette projekt tilbydes i samarbejde med Københavns Kommune. Det vil være muligt at arrangere interviews med arrangører og Wonderful Copenhagen. Kan udvikles yderligere i samarbejde med projektgruppen.

actory sustainable action in progress step one