Actorys samarbejdspartnere

– vil I med på holdet?

Har din virksomhed en udfordring? Lad os løse den sammen

Actory er et bindeled mellem virksomheder/organisationer og studerende, som brænder for at anvende deres professionelle kompetencer for at fremme bæredygtig udvikling. I Actory arbejder de studerende i mindre, tværfaglige grupper med konkrete udfordringer og bæredygtige idéer, der kan skabe værdi for organisationer og samfundet. Actory er et samarbejde med Københavns Universitet, men studerende fra andre universiteter deltager ligeledes. Se en liste over aktuelle samarbejdspartnere nederst på denne side.

Hvordan kan jeres organisation bidrage?

Jeres organisation har en specifik udfordring relateret til bæredygtighed – men mangler nogen til at løse den. 

Hvis I stiller udfordringen, så matcher vi den med en flok idérige studerende, som vil arbejde på en konkret løsning. Dette kræver, at I afsætter lidt tid til sparring og spørgsmål fra de studerende – og at I, hvis nødvendigt, deler relevante data.

Jeres organisation vil gerne være mere bæredygtig – men mangler konkrete ideer til, hvordan det kan gøres. 

I samarbejde med en gruppe studerende vil I indkredse et konkret undersøgelsesfelt/udfordring, som jeres virksomhed vil belyse. De studerende bringer viden og værktøjer, som de tilegner sig gennem Actory.

I vil inspirere studerende ved at dele jeres viden og erfaring. 

Actory afholder løbende talks og workshops om emner inden for bæredygtighed og innovation. Vi leder altid efter inspirerende foredragsholdere – kontakt os hvis du vil tilbyde din ekspertise eller foreslå et emne.

Hvad får I ud af det?

  • Direkte adgang til dygtige og højt motiverede studerende. De studerende har den nyeste viden på deres felt og kan se på jeres virksomhed med friske øjne og fra et nyt perspektiv. Et samarbejde med en gruppe studerende gavner på mange måder: nye værktøjer, fokus på nye områder, en mulighed for at udforske nye markeder, ekstra arbejdskraft, konkrete resultater, internationalt fokus, rekrutteringsmuligheder – og meget mere.
  • Få innovative løsninger på jeres bæredygtige udfordringer.
  • Synlighed gennem Actorys hjemmeside, sociale medier mm.
  • Muligheden for at støtte studerende og bidrage til bæredygtig forandring.

Hvem er de studerende?

De studerende læser på en videregående uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau. Det tværfaglige aspekt i gruppedannelsen vil styrke jeres specifikke udfordringer. I Actory deltager både danske og internationale studerende. Hvis dansk er en forudsætning for et specifikt samarbejde, vil det også være muligt at at sammensætte et dansk team af studerende.

Praktiske oplysninger

Samarbejdet er gratis for alle involverede parter – de studerendes timer er på frivillig basis og ulønnet. Generelt er alle idéer, som udvikles i Actory uden ejerskab – dvs. alle kan efterfølgende bruge idéen. Er det vigtigt for jer at have specifikke rettigheder til de løsninger de studerende udvikler, er det jeres ansvar, at der ved projektets start indgås en særskilt aftale om dette.

Vil I høre mere?

Kontakt os gerne for at høre mere om mulighederne for at indgå i et samarbejde med os.

Københavns Universitet logo

Københavns Universitet

Københavns Universitet blev grundlagt i 1479 af Christian 1 og har i dag 37.500 studerende og 9.500 ansatte. Actory er etableret af Københavns Universitet og Studenterhuset i fællesskab.

Bæredygtighed i fokus

KU har arbejdet med bæredygtighed siden 2008. Med en stærk tradition for forskning og uddannelse i bæredygtighed er det helt naturligt, at KU går forrest og tager ansvar for sin eget forbrug af ressourcer og påvirkning af klima og miljø. KU er en by i byen og har dermed et stort klima- og ressourcemæssigt aftryk. Omstillingen af vores samfund og forbrug til bæredygtighed kræver en stor ændring og massiv indsats, som KU arbejder målrettet med.

Med Actory skabes en ramme for de studerendes engagement i bæredygtighed – så de bliver støttet og motiveret i deres bæredygtige idéer og arbejde med at omsætte dem.

Roskilde Festival

Roskilde Festival er partner på efterårets Copenhagen Sustainability Challenge. Roskilde Festival arbejder hele året rundt på at gøre alle festivalens apsekter mere bæredygtige og vi glæder os til samarbejdet! Festivalen kommer til at stille 2 spændende cases, der kredser om reduktion og håndtering af affald på festivalen. Tilmelding til Copenhagen Sustainability Challenge er åben nu – læs mere her. 

Roskilde Festival samler over 130.000 mennesker, som alle forbruger og påvirker miljøet – ligesom opbygningen af festivalen gør det. Roskilde festival tager ansvaret for at passe på klimaet, skåne naturen og beskytte biodiversiteten meget seriøst.

Det gør de især ved at sænke deres forbrug og fokusere på ansvarligt indkøb og forbrug af vand og energi. Roskilde festival anvender samtidig cirkulære principper for at reducere affaldsmængder og sikre mere og bedre genanvendelse af affaldet.

På festivalens hjemmeside kan man læse om deres mål og indsatsområder, der skal bidrage til miljømæssig bæredygtig udvikling med emner som bl.a. Cirkulær festival; Økologi og bæredygtig handel; Bæredygtigt ressourceforbrug og øget offentlig transport. Læs mere her.

Grøn Ø – Ungdomsøen

Grøn Ø er et initiativ på Ungdomsøen, som Actory samarbejder med.

Initiativet har udformet en grøn ø-pagt, som beskriver Ungdomsøens ambition og løfter indenfor bæredygtighed, klima og natur. Formålet står klart: Indsamle og dele viden om, hvordan Ungdomsøen kan blive frontløber i en klimavenlig og bæredygtig retning. Initiativet starter altså på Ungdomsøen, men det skal ikke stoppe her. I ægte ø – land stil drømmer de engagerede unge bag projektet om at kunne sætte gang i en bevægelse af vidensdeling indenfor området. 

Workshops

Et af tiltagene i Grøn Øs projektbeskrivelse er en række workshops, der skal afvikles én gang månedligt. Disse workshops laves i samarbejde med fagpersoner og organisationer, der også har interesse i den grønne dagsorden. Actory stiller op til næste workshop.

Du kan læse mere på Ungdomsøens hjemmeside her eller på Facebook.

Væksthuset på Det Juridiske Fakultet

Væksthuset er en ny platform for studenterforskningsprojekter inden for bæredygtighed og FNs Verdensmål – på Det Juridiske Fakultet på KU. Væksthuset vil skabe en platform, hvor studerende, forskere og det private/offentlige erhvervsliv kan indgå tætte samarbejder om idéer til forskningsprojekter vedrørende bæredygtighed, som bl.a. fokuserer på skatter og afgifters rolle i forbindelse med opfyldelse af Verdensmålene. Derfor henvender Væksthuset sig fagligt bredt til alle juridiske områder samt andre fagområder og –discipliner, så længe projektet har en bæredygtig vinkel. Deltagelse i Væksthusets projekter kan både ske som et ECTS-givende forløb eller som en ekstraindsats ved siden af studiet.

Actory og Væksthuset har indledt et samarbejde, hvor de studerende efter afslutningen på deres forløb i Væksthuset inviteres til at arbejde videre med deres projekter hos Actory – med et mere praksisorienteret fokus.

Læs mere om Væksthuset på deres hjemmeside.

To Good To Go

App mod madspild. Ingen kan lide at se mad gå til spilde. Alligevel er madspild blevet så normalt, at det nærmest er blevet en accepteret del af hverdagen. Faktum er, at 1/3 af alt mad ender i skraldespanden, og at madspild er en af de helt store klimasyndere. Store skovområder ryddes for at dyrke afgrøder, som aldrig bliver spist, og faktisk kan mellem 8-10 procent af alle udledte drivhusgasser henføres direkte til madspild.

To Good To Go blev stiftet i 2016. Ideen om at bruge teknologi som bindeled mellem mennesker startede i Danmark og blev hurtigt samlet op af en række iværksættere rundt omkring i Europa. I dag er Too Good To Go-appen verdens største markedsplads for overskudsmad. Den forbinder forbrugere med forretninger, som har mad i overskud, så den bliver spist frem for at ryge i skraldespanden.
To Good To Go er en af de virksomheder man kan samarbejde med, hvis man vil være en del af Actorys Innovation Programme.

Læs mere om To Good To Go her.

Bicycle Brewing

Bicycle Brewing er et nano-ølbryggeri og taproom placeret i Ålborggade 20 i Østerbro. Alle deres øl fremstilles for hånd og serveres frisk på hanen hver weekend. Bicycle Brewing lægger stor vægt på det økologiske, lokale og bæredygtige aspekt i deres produkter.

Bicycle Brewery er et af de firmaer, der stiller cases til de studerende i vores projektforløb. For eksempel ønsker de at undersøge en bæredygtig løsning til at genanvende opvarmet vand, som skabes i bryggeprocessen.

Læs mere om dem her.

Pometet

Pometet er en del af Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Et ‘pomet’ er en samling af sorter af frugttræer og -buske. Pometet har en meget omfattende sortsamling – der er bl.a. ca. 750 æblesorter på de nuværende arealer i Taastrup.

Samlingen har ikke kun pomologisk (frugtavlsmæssig) interesse, men fungerer også som genbank og indgår i “Nordisk Genbank”, som har til formål at bevare genetiske ressourcer inden for plantearter tillempet til dyrkning i bestemte klimaområder.

Pometet er en af de organisationer, der stiller cases til Actorys projektforløb om bl.a. opsamling af regnvand og brug af dette.

Læs mere om dem her. 

Københavns Kommune logo

Københavns Kommune

Kultur- og Fritidsforvaltningen varetager den daglige administration af kultur- og fritidslivet i København. Forvaltningens fornemmeste opgave er at samarbejde med københavnerne om at skabe en by, der lever og udvikler sig.

Copenhagen Visitor Service er den officielle turistinformation og ledes af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Hvert år besøger 450.000 gæster turistinformationen. Copenhagen Visitor Services mål er at gøre information så nemt tilgængelig som muligt for de besøgende og at opfordre dem til at tage bæredygtige valg i løbet af deres ophold i København.

Kultur- og Fritidsforvaltningen er partner på Actorys første case challenge, ‘Copenhagen Sustainability Challenge’, som omhandler ideer til bæredygtig turisme.

With Purpose

With Purpose er et frivilligt drevet initiativ, der driver en platform for at fremskynde kvinders rejser mod at blive iværksættere. With Purpose holder en 4-ugers online opstartsskole for iværksætter-nysgerrige kvinder.

Actory er i gang med at opstarte samarbejde med With Purpose og vil gerne understøtte deres arbejde med at mindske det ‘gender gap’, der stadig karakteriserer iværksætteri. I Norden gik f.eks. kun 1,3% af den samlede kapital, der blev rejst i 2019, til kvindelige iværksætterhold.

Læs mere om deres arbejde på hjemmesiden https://www.wpurpose.org/

Dansk Cykelturisme

Dansk Cykelturisme

Dansk Cykelturisme er en forening af offentlige og private aktører, som arbejder for at fremme cykelturisme og rekreativ cykling i Danmark. Foreningens formål er at udvikle cykelturismen i Danmark, at skabe sammenhæng mellem cykelturismeindsatser i Danmark og at skabe vækst i turismeerhvervet via cykelturisme.

Dansk Cykelturisme har stor erfaring i at lede store som små cykelturisme projekter. Foreningen har både arbejdet med nationale som internationale projekter.

Dansk Cykelturisme vil bidrage til Actory med deres ekspertviden inden for bæredygtig turisme.

CAST

CAST står for Creative Accelerators for Sustainable Tourism.

CAST-partnere har tilsammen omfattende erfaring med at arbejde med kreative virksomheder og turistvirksomheder i hele Europa og tilskynder deres vækst og internationalisering. CAST stræber efter at yde støtte til inkubation & acceleration af bæredygtige turisme-startups og SMV’er, så de får hjælp til at vokse. De hjælper dem med at udvikle nye produkter, tjenester og forretningsmodeller, muliggør finansiering og adgang til nye markeder, samtidig med at de hjælper dem med at opbygge nye færdigheder og modstandsdygtighed.

Læs mere om CAST på deres hjemmeside ved at klikke her.

CAST støtter Copenhagen Sustainability Challenge med ekspertviden og muligheden for at dele vinderholdets idéer gennem deres kanaler.
Creative Business Network logo

Creative Business Network

Creative Business Network støtter start-ups i de kreative industrier, sætter dem i kontakt med investorer, regeringer og globale markeder og fremmer deres innovative evner til gavn for industrien og samfundet. Creative Business Network bringer investorer, forandringsagenter, meningsdannere og iværksættere fra hele verden sammen for at skabe løsninger til at håndtere globale udfordringer.

Med mere end 75 partnere over hele verden danner Creative Business Network et globalt netværk, der arbejder med nogle af verdens mest lovende talenter i start-up økosystemet. Det er en platform, hvor iværksættere kan fremlægge deres idéer, engagere sig med brancheledere, udveksle viden og dele visioner på en global scene.

Creative Business Network støtter Copenhagen Sustainability Challenge med ekspertviden og partnerskaber.

Sinatur logo

Sinatur

Sinatur Hotel & Conference består af seks unikke hoteller beliggende i fantastiske omgivelser ved vandet eller i udkanten af skoven. Besøg deres hjemmeside her.

Økologiske og lokalt producerede ingredienser er en stor del af deres DNA og gastronomiske profil. Hver dag hele året rundt fokuserer de på at øge andelen af lokale og økologiske ingredienser i de gastronomiske oplevelser, de serverer for deres gæster.

De gør deres bedste for at beskytte den smukke natur og pleje deres omgivelser. de bruger grøn energi, sorterer deres affald og genbruger så meget som muligt. Og de er meget stolte af at være den første B Corp-certificerede hotelkæde i Norden.

Sinatur bidrager med deres ekspertviden om bæredygtig turisme til ‘Copenhagen Sustainability Challenge’ – og er med til at udpege cases til eventet.

Go Green Danmark logo

GoGreen Danmark

GoGreen Danmark er et erhvervsnetværk for virksomheder, der tager samfundsansvar. Netværket favner mangfoldigheden af iværksættere, små og mellemstore virksomheder og organisationer, der hver dag tænker bæredygtighed ind i måden, de driver forretning på.

Det skal være nemt at træffe bæredygtige valg. Dette har lige siden den spæde start i 2011 været omdrejningspunktet for GoGreen Danmark.

GoGreen Denmark viser virksomheder en grøn vej, fx ved at afvikle netværksmøder, der har fokus på dialog, vidensdeling, sparring og matchmaking. Læs mere på netværkets hjemmeside www.gogreendanmark.dk.

GoGreen Denmark bidrager med viden og perspektiver til de to cases, som stilles ved Copenhagen Sustainability Challenge.

Green Key logo

Green Key

Green Key er turistindustriens internationale miljøcertificering. Certificeringen tildeles turistorganisationer, der gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet som en integreret del af deres daglige arbejde.

Green Key blev etableret i Danmark og er gennem årene blevet tildelt mere end 3000 organisationer i 65 lande. Green Key er en uafhængig certificeringsorganisation.

En Green Key-certificeret organisation skal leve op til mange konkrete og relevante miljøstandarder og procedurer, der godkendes gennem en omfattende auditering og løbende overvågning. Du kan læse mere om konceptet på: www.greenkey.global.

En repræsentant fra Green Key vil være i dommerpanelet under Actorys ‘Copenhagen Sustainability Challenge’ i marts 2021.

Rødder logo

Rødder

Rødder er en virksomhed, der brænder for god mad. De laver middage, food events, og tilbyder catering. Derudover arbejder de på at videreformidle kendskabet til de lokale produkter og producenter.

Smag, bæredygtighed, lokale råvarer, økologi og biodynamik er kerneværdierne, når de bringer godtfolk sammen ved langborde til sociale spiseoplevelser i uformelle og afslappede rammer. Det samme princip gælder for deres økologiske catering, hvor de leverer mad og vin til hverdag og fest. Deres mad er altid 90-100% økologisk og lavet af de bedste lokale råvarer i sæson. Læs mere om Rødder på deres hjemmeside.

Rødder vil være tilstede under ‘Copenhagen Sustainability Challenge’ i marts 2021 og give sparring til deltagerne.

Horesta

HORESTA er en af de ældste medlemsorganisationer i Danmark. HORESTA tilbyder sine medlemmer en lang række tjenester for at sikre det danske turisme- og oplevelseserhverv de bedste betingelser for vækst og udvikling i en hurtigt skiftende verden.
HORESTA arbejder på at sikre politisk indflydelse og interessevaretagelse for turist og oplevelseserhvervet. De har ca. 2.000 medlemmer og repræsenterer nogle af de vigtigste væksterhverv i Danmark.

HORESTA Arbejdsgiverforening varetager de arbejdsretlige interesser for sine medlemmer. Deres vision er at samle turisme-, service- og oplevelseserhvervenes aktører i Turismens Hus, hvor erhvervets aktører – offentlige som private – samles om at skabe viden, synergier & innovation.

Læs mere på: www.horesta.dk

Motes logo

Motes

Motes er en travel-tech start-up, der arbejder med stedbaseret/beliggenhedsbaseret storytelling, de har for eksempel bygget den platform, der huser ‘Know Your Bro’.

Know Your Bro er en række selv-guidede vandreture rundt i København. De bruges til at sprede turister mere effektivt rundt i byen, så de får set alle de skjulte historier om vores fantastiske by. Alle ture består af punkter på et kort -`motes´. En ’mote’ er en historie tilknyttet et bestemt sted. For at ”låse den op” skal du være tæt på stedet, hvilket gør vores oplevelser sjove at bruge.

Motes deltager i Actorys ‘Copenhagen Sustainability Challenge’ som en mentor – klar til at støtte dit team under udfordringen. Læs mere om Motes på deres hjemmeside.

Wonderful Copenhagen logo

Wonderful Copenhagen

Wonderful Copenhagen er hovedstadsregionens officielle turismeorganisation og har til formål at fremme og udvikle erhvervs- og ferieturismen.

Wonderful Copenhagen arbejder på at skabe en bæredygtig turismeudvikling og samler flere hundrede offentlige og private samarbejdspartnere. Indsatserne er målrettet tiltrækning af kongresser, møder, events, krydstogtgæster, nye flyruter og international markedsføring af hovedstaden samt udvikling af storbyturisme, kulturturisme, nye markeder og ny viden. Læs mere på deres hjemmeside.

Wonderful Copenhagen er en selvstændig erhvervsdrivende fond, stiftet i 1992, med egen bestyrelse. Wonderful Copenhagen er stiftet af Region Hovedstaden, Københavns Kommune og en række andre offentlige aktører.

Steel House Copenhagen

Steel House Copenhagen er et luksus hostel i hjertet af byen. Med Steel House Copenhagen sættes en ny standard for nutidens city hostels. Steel House byder på et cool og luksuriøst miljø, hvor du kan møde ligesindede, mingle med andre rejsende og lokale, ligesom her er plads til privatliv i ro og fred. Stilen er industriel New York med værelser indrettet i rå elementer, bløde tekstiler og rustik interiør – et home-away-from-home.

Find dem her.

UCPH Innovation Hubs

Københavns Universitet har 3 Innovation Hubs, der tilbyder sparring, netværk og kontorplads til studerende med en ide eller en startup, som de ønsker at gå videre med.

  • SCIENCE Innovation Hub
  • SUND Hub
  • Human & Legal Innovation Hub

Actory samarbejder tæt med de tre Hubs. Når du afslutter et projektforløb i Actory kan du enten arbejde videre med din idé i Actory eller henvises til en relevant Hub for den bedste sparring og vejledning.

Læs mere om de tre Innovation Hubs her.