Copenhagen Sustainability Challenge 2021

Copenhagen Sustainability Challenge afholdes af Actory. Til efterårets Challenge har vi indgået et partnerskab med Roskilde Festival.

Stor tak til alle vores engagerede samarbejdspartnere.

Københavns Universitet logo

Københavns Universitet

Københavns Universitet blev grundlagt i 1479 af Christian 1 og har i dag 37.500 studerende og 9.500 ansatte. Actory er etableret af Københavns Universitet og Studenterhuset i fællesskab.

Bæredygtighed i fokus

KU har arbejdet med bæredygtighed siden 2008. Med en stærk tradition for forskning og uddannelse i bæredygtighed er det helt naturligt, at KU går forrest og tager ansvar for sin eget forbrug af ressourcer og påvirkning af klima og miljø. KU er en by i byen og har dermed et stort klima- og ressourcemæssigt aftryk. Omstillingen af vores samfund og forbrug til bæredygtighed kræver en stor ændring og massiv indsats, som KU arbejder målrettet med.

Med Actory skabes en ramme for de studerendes engagement i bæredygtighed – så de bliver støttet og motiveret i deres bæredygtige idéer og arbejde med at omsætte dem.

Roskilde Festival

Roskilde Festival er partner på efterårets Copenhagen Sustainability Challenge. Roskilde Festival arbejder hele året rundt på at gøre alle festivalens apsekter mere bæredygtige og vi glæder os til samarbejdet! Festivalen kommer til at stille 2 spændende cases, der kredser om reduktion og håndtering af affald på festivalen. Tilmelding til Copenhagen Sustainability Challenge er åben nu – læs mere her. 

Roskilde Festival samler over 130.000 mennesker, som alle forbruger og påvirker miljøet – ligesom opbygningen af festivalen gør det. Roskilde festival tager ansvaret for at passe på klimaet, skåne naturen og beskytte biodiversiteten meget seriøst.

Det gør de især ved at sænke deres forbrug og fokusere på ansvarligt indkøb og forbrug af vand og energi. Roskilde festival anvender samtidig cirkulære principper for at reducere affaldsmængder og sikre mere og bedre genanvendelse af affaldet.

På festivalens hjemmeside kan man læse om deres mål og indsatsområder, der skal bidrage til miljømæssig bæredygtig udvikling med emner som bl.a. Cirkulær festival; Økologi og bæredygtig handel; Bæredygtigt ressourceforbrug og øget offentlig transport. Læs mere her.

Københavns Kommune logo

Københavns Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig for drift og udvikling af byen til gavn for københavnerne, erhvervsliv og andre brugere af byen.

Forvaltningen

  • servicerer borgere og erhvervsliv inden for miljø, lokalplaner, byggeri og trafik
  • holder rent og vedligeholder veje, parker og broer, der binder byen sammen
  • står for drift af kirkegårde og parkeringskontrol
  • fornyer nedslidte byområder og skaber grønne områder og byrum, der giver københavnerne mulighed for leg, bevægelse og oplevelser.

Teknik- og Miljøforvaltningen er partner på Actorys anden case challenge, ‘Copenhagen Sustainability Challenge’, som afholdes november 2021.

DIF Innovation Lab

DIF Innovation Lab er den danske arena for sport og innovation

Organisationen bygger bro mellem sportsorganisationer, atleter, universiteter, startups og virksomheder for at styrke den danske sportsbranche.

I foråret hold DIF Innovation Lab en Bæredygtighedschallenge med det formål at hjælpe med at løse opgaven med at lave mere grønne og bæredygtige idrætsevents. I den forbindelse udgav labbet denne publikation

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/guide-s-til-s-baeredygtige-s-events

Vestforbrænding

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab. Selskabet er ejet af 19 sjællandske kommuner, som de tilbyder løsninger inden for indsamling og behandling af affald samt levering af fjernvarme og elektricitet. På selskabets hjemmeside kan man læse om Vestforbrændings selskabskonstruktion, historie, økonomi og værdisæt.

Dansk Affaldsforening

Dansk Affaldsforening er en politisk styret interesseorganisation med 57 medlemmer bestående af kommuner, fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne. Dansk Affaldsforening skal fremme medlemmernes interesser på affaldsområdet. Medlemmerne indsamler og håndterer husholdningsaffald og erhvervsaffald fra 98 kommuner for 5,6 mio. borgere.

MetalDays Festival

MetalDays er den største musikfestival i Slovenien. Hvert år i juli kommer 12.000 musikelskere fra over 70 forskellige lande over hele verden til ét sted – MetalDays Festival. Fetsivalen ligger i smukke Sotočje, Tolmin, byder på det bedste fra begge verdener: fantastiske og betagende omgivelser i uberørt natur, sammen med de bedste kunstnere og bands, metalgenren har at byde på.

ARIS Robotics

ARIS Robotics udvikler løsninger, der anvender sensor- og billedgenkendelsesteknologi for at træne en kunstig intelligens til at genkende forskellige affaldstyper. Dette muliggør en mekanisk sortering af det genanvendelige affald.

Firmaets vision er at 0% af genanvendeligt affald unødigt afbrændes eller deponeres i 2030. Resultatet er en forlængelse af materialers levetid, hvilket reducerer behovet for udvinding af nye råmaterialer og bidrager til en mere bæredygtig verden. Læs mere om dem her.

Naboskab

Naboskab er et grønt konsulenthus, der er specialiseret i at forstå og ændre adfærd. De hjælper kommuner, virksomheder og organisationer med at skabe grøn omstilling ved at gøre mennesker og adfærd til en del af beslutningsgrundlaget.

Naboskab har specialiseret sig i at bruge antropologiske metoder til at få indsigt i menneskers barrierer og motiver for at affaldssortere, dele, genbruge, bytte, samkøre mv. De indsigter omsætter de til konkrete råd om udførelsen af pilottests og implementering af grønne løsninger, bæredygtig udvikling, strategier, kampagner, produkter og services. Konsulenthusets røde tråd er grøn, og derfor udfører de kun opgaver, som bidrager til en mere bæredygtig verden.

Læs mere om dem her.